Jerzy Supernat

Jerzy Supernat zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego jako adiunkt w Instytucie Nauk Administracyjnych.

Autor podręczników i monograifi takich jak:

Jerzy Supernat jest też autorem kilkudziesięciu artykułów (np. Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Managemet, Proceduralne aspekty podejmowania decyzji w Komisji Europejskiej), referatów (np. Prakseologiczne przesłanki sprawności egzekucji administracyjnej, Lobbing w procesach decyzyjnych organów władzy publicznej w świetle standardów międzynarodowych, Europejska przestrzeń administracyjna, Samodzielność wspólnot samorządowych w zmieniającym się państwie, Justice as a purpose of business: A stakeholder theory of a modern business corporation), tłumaczeń i recenzji.

W chwili obecnej Jerzy Supernat prowadzi wykłady

Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Strona główna

Jerzy Supernat

Welcome to my webpage. Here I hope you can find useful information regarding public administration, administrative law, management and relevant people in these fields.

Any feedback or suggestions regarding the content of my site is welcome and appreciated. 

Thanks for stopping by.

 

jacket outlet
jacket outlet
jackets outlet
free jacket
shop jackets
jacket with fur
jackets for cold weather
down parka jacket
fur trimmed jacket
canadian winter jacket
jacket down
canadian jacket company
jackets outerwear
jacket fur
canadian made down jackets
parka jacket with fur
montreal jacket
jackets made in canada
winter jackets made in canada
jackets for
canadian made jackets
down jacket outlet
jackets company
jacket s
cheap jackets
winter jackets for women
winter jackets for men
winter jackets on sale
cheap jackets for men
kids winter jackets
womens winter jacket
women winter jackets
womens jackets on sale
womens winter jackets on sale
parka jacket womens
men winter jackets
winter jackets women
parka jacket mens
winter jacket for men
womens parka jackets
winter jacket for women
winter jackets womens
cheap jackets for women
winter jacket women
cheap jackets online
kids winter jacket
men parka jacket
cheap womens jackets
women parka jacket
winter jacket for womens
jackets sale
good jackets for winter
winter jackets online
womens jacket sale
parka jackets womens
cheap mens winter jackets
winter jackets for sale
mens winter jackets sale
cheap women jackets
buy jackets
where to buy jackets
cheap winter jackets womens
winter jackets for womens
sale jackets
men parka jackets
jacket online
parka jackets for women
parka jackets women
buy jacket
parka
down parka
parkas
mens parkas
kensington parka
military parka
trillium parka
parka men
snorkel parka
long parka
parkas for women
zara parka
army parka
ski parka
parkas for men
khaki parka
best mens parkas
canadian parkas
parkas women
kids parkas
canadian outdoors parka
black parkas
winter parkas men
parkas womens outerwear
arctic down parka
winter parka sale
canada parkas
discount parkas
discount winter parkas
parka for winter
parajumpers kodiak parka
chilliwack parka
best parka for winter