Jerzy Supernat

Wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Konferencje


 1. Ogólnopolski Zjazd Administratywistów, zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Puławy 5-8 czerwca 1979r.
   
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Administratywistów "Kryteria prawidłowości działań wewnętrznych administracji", zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz, wrzesień 1981r.
   
 3. Konferencja Naukowa "Samorząd mieszkańców - problemy teorii i praktyki w świetle nowych potrzeb", zorganizowana przez wrocławski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Wrocław 18 listopada 1983r.
   
 4. Polish-American Conference on Business Education, zorganizowana przez Polish-American Partnership for Enterprise Development oraz Instytut Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 6-8 stycznia 1991r.
   
 5. Dutch - Polish Working Session "Polish Economy and Administration in Transition", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 21 marca 1994r.
   
 6. Congresso Internazionale Di Studio "Amministrazione Centrale Ed Enti Locali Confronti Tra Est Ed Ovest Europeo", zorganizowany przez the International Institute for the Public Administration Development in the East Europe, Triest 26-28 maja 1994r.
   
 7. International Conference on New Developments in Secondary Economics and Business Education, Liverpool 18-20 kwietnia 1995r.
   
 8. Kolokwium Grupy Roboczej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy "Regionalizacja w Europie Centralnej i Wschodniej", Wrocław 16 września 1996r.
   
 9. Kolokwium Grupy Roboczej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy na temat Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego, Wrocław, marzec 1997r.
   
 10. Sesja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na temat przeobrażeń we współczesnym prawie administracyjnym, zorganizowana dla uczczenia osiemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr. hab. Tadeusza Kuty, Wrocław 22 listopada 1997r.
   
 11. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego "Kierunki i perspektywy rozwoju", zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Wisła 8-10 paĽdziernika 1998r.
   
 12. Konferencja Naukowa Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego "Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia", zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ŁódĽ, wrzesień 2000r.
   
 13. Konferencja Naukowa "Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju", zorganizowana przez WWSZiP pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Książ k.Wałbrzycha 6-7 kwietnia 2001r.
   
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jednostka wobec działań administracji publicznej", zorganizowana przez rzeszowską Filię UMCS, Olszanica 21-23 maja 2001r.
   
 15. XIV Międzynarodowa Konferencja Instytutu CEDIMES i Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego "Gospodarka narodowa i przedsiębiorczość na początku XXI wieku", Wrocław 9-10 maja 2002r.
   
 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa", zorganizowana przez rzeszowski Odział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów-Cisna 2-4 czerwca 2002r.
   
 17. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego "Prawo do dobrej administracji", zorganizowany przez Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa-Dębe 23-25 września 2002r.
   
 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jednostka w demokratycznym państwie prawa", zorganizowana przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała - Szczyrk 9-11 maja 2003r.
   
 19. Konferencja "Czynniki profesjonalizacji administracji publicznej", zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej (Sekcja Krajowa Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych - IIAS) oraz Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku pod patronatem Szefa Służby Cywilnej, Warszawa 30-31 maja 2003r.
   
 20. Konferencja "Polski model egzekucji administracyjnej", zorganizowana przez Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UMCS oraz Katedrę Prawa administracyjnego KUL, Kazimierz Dolny 16-18 czerwca 2003r.
   
 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar", zorganizowana przez Zakład Prawa Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Olszanica 23 - 26 maja 2004r.
   
 22. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego "Europeizacja polskiego prawa administracyjnego", zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 16-19 września 2004r.
   
 23. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość administracji publicznej" dedykowana pamięci profesora Marcina Jełowickiego, zorganizowana przez rzeszowski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Cedzyna k/Kielc 24-26 września 2004r.
   
 24. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Granice samodzielności wspólnot samorządowych", zorganizowana przez Zakład Prawa Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Baranów Sandomierski 22-25 maja 2005r.
   
 25. Sympozjum "Administracja publiczna w warunkach gospodarki rynkowej - wyzwania dla nauk administracyjnych", zorganizowane przez Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 29 listopada 2005r.
   
 26. Konferencja "Sprawność działania administracji samorządowej" - VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej i Zakład Prawa Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współudziale Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, Sandomierz 21-23 maja 2006 r.
   
 27. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biurokracja", zorganizowana przez rzeszowski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006 r.
   
 28. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego "Koncepcja systemu prawa administracyjnego", zorganizowany przez Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakopane 24-27 września 2006 r.
   
 29. I Konferencja "Administracja publiczna - obywatel, społeczeństwo, państwo" zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu, Wrocław 3-4 paĽdziernika 2006 r.
   
 30. VIII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej "Umowy w administracji", zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dolnośląską Wyższą Szkołę Administracji Publicznej "Asesor" we Wrocławiu, Wrocław 27-29 maja 2007 r
   
 31. Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie", zorganizowana przez Zakład Prawa Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedrę Prawa i Administracji Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów - Łańcut 4-6 maja 2008 r.
   
 32. IX Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej "Odpowiedzialność w administracji publicznej", zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej oraz I Katedrę Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy współpracy Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Wydziału Ekonomii Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego oraz Wyższej Szkoły Biznesu im. Bpa Jana Chrapka w Radomiu, Jedlnia Letnisko 25-27 maja 2008 r.
   
 33. Konferencja Jubileuszowa Profesora zw. dr. hab. Ernesta Knosali "Ewolucja prawnych form administracji publicznej", zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice - Ustroń 27-28 czerwca 2008 r.
   
 34. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Polityka administracyjna", zorganizowana przez rzeszowski Odział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Stryków k / Łodzi 7-9 września 2008 r.
   
 35. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego "Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego", zorganizowany przez Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Szklarska Poręba 21-24 września 2008 r.
   
 36. Konferencja "Perspektywy nauk administracyjnych", zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Sielpia 16-17 paĽdziernika 2008 r.
   
 37. X Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej "Patologie w administracji publicznej", zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Białowieża 26-27 kwietnia 2009 r.
   
 38. Konferencja "Public relations w administracji publicznej", zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Ius Administrativum Novum, Dom Edyty Stein, Wrocław 11 maja 2009 r.
   
 39. Ogólnopolska konferencja naukowa "Kodyfikacja postępowania administracyjnego (na 50-lecie KPA)", zorganizowana przez Katedrę Postępowania Administracyjnego w Instytutcie Administracji i Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Sieniawa 24-27 maja 2009 r.
   
 40. Konferencja "Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej", zorganizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 1 czerwca 2009 r.
   
 41. European Law Days: A Common Frame of Reference on European Administrative Procedural Law? Konferencja zorganizowana przez European Legal Studies Institute of the University of Osnabruck, Osnabruck 18-19 czerwca 2009 r.
   
 42. XVI Polsko-Niemieckie Kolokwium Administratywistów, zorganizowane przez Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 13-16 września 2009r.
   
 43. Konferencja jubileuszowa Profesora Jana Bocia "Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego", zorganizowana przez Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 15-16 października 2009 r.
   
 44. Konferencja "Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej w prawie polskim i wspólnotowym", zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Izbicko 5-6 listopada 2009 r.
   
 45. Konferencja „Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej”, zorganizowana przez Zakład Prawa Policyjnego w Katedrze Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie i Placówkę Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie, Iwonicz 25-27 kwietnia 2010 r.
   
 46. XI Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Administracja publiczna w dobie kryzysu”, Warszawa 12-14 maja 2010 r. Połączona z XVIII Konferencją NISPAcee (na ten sam temat i w tym samym czasie) oraz obchodami 20 lecia KSAP (12 maja 2010 r.), zorganizowanymi przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.
   
 47. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego „Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej” zorganizowany przez Katedrę Nauki Administracji Instytutu Administracji i Katedrę Prawa Administracyjnego Instytutu Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kazimierz Dolny nad Wisłą 19-22 września 2010 r.
   
 48. Konferencja naukowa „Sankcje administracyjne – blaski i cienie” zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 24 listopada 2010 r.
   
 49. I Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Administratywistów „Czas w prawie administracyjnym”, zorganizowane przez Katedrę Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków 27-28 listopada 2010 r.
   
 50. Międzynarodowa konferencja naukowa „Sprawna administracja – doświadczenia lokalne”, zorganizowana przez Dolnośląską Wyższą Szkołę Służb Publicznych ASESOR, Wrocław 1 kwietnia 2011 r.
   
 51. Konferencja „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2010-2011”, zorganizowana przez Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 7 czerwca 2011 r.
   
 52. I Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego zorganizowany przez Instytut Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 27-28 czerwca 2011 r.
   
 53. XII Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Teoria nauk administracyjnych – aktualność dzieła Profesora Jerzego Stefana Langroda” Paryż 23-26 września 2011 r. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Międzynarodowy Instytut Nauk Administracyjnych w Brukseli, Stację Polską   w Paryżu i Oddział w Lublinie Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
   
 54. „Mediacje w społeczeństwie otwartym. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych”, Wrocław 21-22 października 2011 r. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Konferencja stanowiła element programu działania Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w 2011 r., który uzyskał wsparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach programu Criminal Justice.
   
 55. Konferencja naukowa „Legislacja administracyjna” zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 23 listopada 2011 r.
   
 56. II wrocławsko-krakowskie spotkanie naukowe administratywistów „Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym”, Wrocław 26-27 listopada 2011. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
   
 57. Konferencja międzynarodowa Towards an EU administrative procedure law? Bruksela 15-16 marca 2012 r. Konferencja została zorganizowana przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz sieć ReNEUAL (Research Network on EU Administrative Law).
   
 58. XIII Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Wpływ przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo administracyjne” Kraków 20-22 kwietnia 2012 r. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznejoraz Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 59. Konferencja naukowa „Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium”, Rzeszów-Świlcza 11-13 maja 2012. Konferencja została zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Rzeszowie.
   
 60. Forum dyskusyjne „Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem  tendencji europejskich”, Wisła-Czarne 13-16 maja 2012. Forum zostało zorganizowane przez Katedrę Postępowania Administracyjnego Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
   
 61. Międzynarodowa konferencja naukowa „Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji”, Iwonicz-Koszyce 20-22 maja 2012. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Administracji i Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Pavla Josefa Šafárika w Koszycach.
   
 62. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej?”, Białystok 23-26 września 2012 r. Zjazd został zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej wspierane przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz Wolters Kluwer Polska.
   
 63. Ogólnopolska konferencja edukacyjna „Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej”, Łódź 8 października 2012 r. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedrę Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
   
 64. III krakowsko-wrocławskie spotkanie naukowe administratywistów „Przestrzeń w prawie administracyjnym”, zorganizowane przez Katedrę Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 20-21 października 2012 r.
   
 65. Konferencja naukowa „Odpowiedzialność administracji i w administracji”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 21 listopada 2012 r.
   
 66. VI Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego „Służba publiczna – stan obecny, wyzwania i oczekiwania”, Kraków 22 listopada 2012 r.
   
 67. Konferencja „Źródła prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich”, zorganizowana przez Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 13 grudnia 2012 r.
 68. Konferencja edukacyjno-naukowa „Rola i znaczenie zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa państwa” zorganizowana przez Małopolską Szkołę Wyższą w Brzesku – Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wierzchosławice 12 kwietnia 2013 r.
   
 69. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Szczecin 28-30 kwietnia 2013. Zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej Ius et Ratio.
   
 70. Forum dyskusyjne Dylematy kodyfikacji postępowania administracyjnego, Wisła-Czarne 12-15 maja 2013. Forum zostało zorganizowane przez Katedrę Postępowania Administracyjnego Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
   
 71. XIV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Internacjonalizacja administracji publicznej” Lwów 9-12 czerwca 2013 r. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie.
   
 72. Konferencja międzynarodowa Administrative Procedural Law in the EU, Luksemburg 27-28 czerwca 2013. Konferencja została zorganizowana przez sieć ReNEUAL (Research Network on EU Administrative Law) we współpracy z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) w ramach wspólnego projektu z the European Law Institute (ELI).
   
 73. IV wrocławsko-krakowskie spotkanie naukowe administratywistów „Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym” Wrocław 19-20 października 2013. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
   
 74. VII Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego „Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego” Kraków 14 listopada 2013 r.
   
 75. Konferencja naukowa „Dobra chronione w prawie administracyjnym”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 20 listopada 2013 r.
   
 76. Konferencja międzynarodowa EU administrative procedures. Presenting and discussing the ReNEUAL draft model rules, Bruksela 19-20 maja 2014 r. Konferencja została zorganizowana przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz sieć ReNEUAL (Research Network on EU Administrative Law).
   
 77. Konferencja naukowa „Procesy kierowania w systemie administracji publicznej” Mąchocice Kapitulne 30-31 maja 2014. Konferencja została zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Rzeszowie oraz Centrum Naukowe Organizacji i Przedsiębiorczości w Rzeszowie.
   
 78. XV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zdań” Gdańsk – Karlskrona 13-15 czerwca 2014 r. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznejoraz Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego.
   
 79. XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „10 lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej” Szczecin – Berlin 21-24 września 2014 r. Zjazd został zorganizowany przez Katedrę Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
   
 80. Konferencja naukowa „Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych” zorganizowana w 55 rocznicę utworzenia studiów administracyjnych oraz w 45 rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 17 października 2014 r. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
   
 81. Konferencja „Studia administracyjne na Uniwersytecie Wrocławskim” zorganizowana w 45 rocznicę uruchomienia stacjonarnych Zawodowych Studiów Administracji oraz 40 rocznicę wypromowania pierwszych absolwentów z tytułem zawodowym magistra administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 18 października 2014 r. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego UNIWERSYTECKA.
   
 82. Konferencja naukowa „Perspektywy zmian regulacji jawności i jej ograniczeń”, Warszawa 20 października 2014 r. Konferencja odbyła się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Projektu badawczo-rozwojowego realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” pod kierownictwem dr hab. prof. UKSW Grażyny Szpor. Jej kontynuacją była konferencja naukowa „Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych” Kazimierz Dolny 20-22 października 2014 r.
   
 83. V krakowsko-wrocławskie spotkanie naukowe administratywistów „Wartości w prawie administracyjnym”, Kraków 25-26 października 2014. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa AdministracyjnegoWydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 84. VIII Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego „Rozwój regionalny – instrumenty jego realizacji i rola samorządu województwa”, Kraków 20 listopada 2014 r.
   
 85. Konferencja naukowa „Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 26 listopada 2014 r.
   
 86. Konferencja „Realizacja prawa do dobrej administracji a rozwój służby publicznej – stan obecny i wyzwania”, zorganizowana przez Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszwa 8 grudnia 2014 r.
   
 87. Improving Practical and Helpful Co-operation between Data Protection Authorities – PHAEDRA. PHAEDRA Final Conference Enforcing privacy: lessons from current implementations and prospectives for the future, organized by Inspector General for Personal Data Protection (zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – GIODO), Krakow 12 December, 2014.

 88. Międzynarodowa konferencja naukowa „Europejska współpraca terytorialna dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Czech i Niemiec” przeprowadzona na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 29 maja 2015 r.

 89. Konferencja „Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Europejskiego i Katedrę Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gródek nad Dunajcem 14-16 czerwca 2015 r.

 90. XVI Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania” Łódź 21-23 czerwca 2015 r. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej i Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 91. Konferencja „Administracja publiczna – aktualne wyzwania” Kroczyce 24-25 września 2015 r. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego oraz Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 92. VI wrocławsko-krakowskie spotkanie naukowe administratywistów „Antywartości w prawie administracyjnym”, Wrocław 24-25 października 2015. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 93. „Der ReNEUAL- Musterentwurf für ein Europäisches Verwaltungs­verfahrens­recht“ am 5. und 6. November 2015 im Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

 94. Konferencja „Nowe wyzwania administracji i prawa administracyjnego w ochronie środowiska”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Spotkania Prawnicze, Spotkanie VI – Prawo administracyjne i prawo ochrony środowiska, Łódź 26 listopada 2015 r.

 95. Konferencja Naukowa „Instrumenty Koordynacji Informatyzacji Administracji”, Projekt badawczo-rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ustroń 10-13 marca 2016. Referat: Model koordynacji w świetle nauki administracji.

 96. Ogólnopolska konferencja naukowa pod wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego „Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej – perspektywa polska”, zorganizowana przez Zakład Porównawczej Administracji Publicznej Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 22 kwietnia 2016.

 97. Konferencja naukowa Measures of Protection of Individual Rights in Public Administration. Their System and Effectiveness, zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Brno 28-29 kwietnia 2016 r. Referat: EU Administrative Procedures.

 98. Międzynarodowa konferencja naukowa Jednostka wobec działań administracji publicznej, zorganizowana przez Katedrę Prawa Publicznego, Katedrę Prawa Policyjnego i Zakład Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Arłamów 15-17 maja 2016 r.

 99. VII krakowsko-wrocławskie spotkanie naukowe administratywistów „Wolność w prawie administracyjnym”, Kraków 4-5 czerwca 2016. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 100. The Annual European Environmental Law Forum Conference: Procedural Environmental Rights. Principle X in Theory and Practice, Wroclaw September 14-16, 2016. The Conference was organized by the European Environmental Law Forum (EELF), the Department of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw, the Environmental Law Center in Wroclaw, the law firm: Jendrośka Bar & Partners. Environmental Lawyers, and the Department of Law and Administration of the University of Opole. The participation in the Conference included chairing the session Access to environmental information.

 101. The international conference: Days of Law 2016, Brno November 10-11, 2016. The conference was organized by the Department of Law of the Masaryk University. The participation in the conference included taking part in the discussion in section Ten years of effectiveness of the administrative code from the viewpoint of practice of the courts.

 102. The ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure – Nordic Perspectives. The conference was organized by the Faculty of Law at the Lund University, Lund 24 November 2016. The participation in the conference included taking part in the discussion.

^ do góry^